Hakkımızda

Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK) Tıp ve Sağlık Bilimleri alanında çalışan meslektaşlarımızın uzmanlaşması ve mesleki alanda gelişmelerini sağlamak için 2000 yılında kurulmuştur. 2019 yılında, Tıp ve Sağlık Bilimleri Çalışma Grubu dernek faaliyetlerini tekrar aktif hale getirme kararı almıştır.

21 Şubat 2020 tarihinde Bartın Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ev sahipliğinde, yeni grup üyeleri ile tanışma ve yapılacak çalışmalar ile gelecek stratejileri üzerine bir çalıştay düzenlenmiştir.

Çalıştayda alınan kararlar çerçevesinde çalışma grubu ismi, ÜNAK Tıp ve Sağlık Bilimleri Platformu olarak değiştirilmiştir. Çalıştay kapsamında alınan kararlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.

ÜNAK Tıp ve Sağlık Bilimleri Platformu Yürütme Kurulu aşağıda isimleri olan meslektaşlarımızdan oluşmaktadır.

Asil:
Dr. Öğr. Üyesi Huriye ÇOLAKLAR, Bartın Üniversitesi
Öğr. Gör. Abdullah Murat METE, Dokuz Eylül Üniversitesi
Öğr. Gör. Kübra Zayim GEDİK, Bezmialem Vakıf Üniversitesi
Öğr. Gör. Yusuf KÜÇÜKDOĞRU, Selçuk Üniversitesi
Şahin GİRGİN

Yedek:
Öğr. Gör. Vedat GÜLTEKİN, Ankara Üniversitesi
Öğr. Gör. Yasin ŞEŞEN, Hitit Üniversitesi

Sosyal Medya Sorumlusu:

Derya DERTLİ (Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü)

Tıp ve Sağlık Bilimleri alanında bilgi hizmeti sunan ve bu alanda uzmanlaşmak isteyen tüm meslektaşlarımızı platformumuza davet ediyoruz.