Vizyon ve Misyon

Misyon:

ÜNAK Tıp ve Sağlık Bilimleri Platformu’nun misyonu, Bilgi ve Belge Yönetimi (kütüphanecilik, arşivcilik, vb.) temel eğitiminin yanı sıra Tıp ve Sağlık bilimleri alanında sahip olduğu bilgi birikimini ve donanımını ülke çapında tüm meslektaşları ve paydaşlarıyla paylaşmak, hizmet sunduğu akademisyenlerin, araştırmacıların, sağlık çalışanlarının, yükseköğretim öğrencilerinin ve hastaların/hasta yakınlarının bilimsel bilgi ihtiyaçları, ihtisas eğitimlerinde karşılaştıkları sorunların çözümü sağlık bilimleri ve tıp eğitiminde, araştırma – geliştirme aşamasında karşılaştıkları problemleri çözmede gerekli desteği sağlamak ve mesleki yeterliliklerini en iyi şekilde kullanmaktır.

Vizyon:

ÜNAK Tıp ve Sağlık Bilimleri Platformu’nun vizyonu, Tıp ve Sağlık Bilimleri alanında eğitim veren akademisyenlerin, araştırmacıların, sağlık çalışanlarının, yükseköğretim öğrencilerinin ve hastaların/hasta yakınlarının eğitim, öğretim ve araştırma çalışmalarını destekleyerek, nicelik ve nitelik bakımından zengin mesleki yeterliliği en üst seviyede tıp kütüphanecilerinin yetişmesi için üniversitelerin ilgili bölümleriyle ortaklaşa çalışmak, Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri bulunan üniversiteler ve kütüphaneleri ile işbirliğini geliştirmek, ulusal ve uluslararası standartlarda tıp kütüphaneciliğinin ve hizmetlerinin geliştirilmesidir.