COVID-19

COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ

Türkiye Cumhuriyeti COVİD-19 Normalleşme Süreci

COVID-19-PANDEMİ-SONRASI-ÜNİVERSİTE-KÜTÜPHANELERİNİN-YENİDEN-HİZMETE-AÇILMASI-REHBERİ

Sağlık Bakanlığı

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

Lens

Dimensions

Medical Library Association (MLA)

IFLA (The International Federation of Library Associations and Institutions)

Dünya çapında önemli bir teşkilat olan Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu son yıllarda geniş bir kütüphane ve bilgi yayım merkezi durumuna gelmiştir. Bu bölümde Aralık 2019 tarihinden itibaren dünyanın en önemli afetlerinin başında gelen Covid-19 hastalığının güncel olarak kütüphane bilimiyle olan bağlantısı incelenebilir ve takip edilebilir.

The International Federation of Library Associations and Institutions, which is an important organization worldwide, has become a large library and information dissemination center in recent years. In this section, the connection of Covid-19 disease which is one of the most important disasters in the world since December 2019 can be examined and followed up.

ALA (American Library Association)

Amerikan Kütüphane Derneği (ALA) dünyanın en eski ve en büyük kütüphane derneklerinden birisidir. 1876’da kurulan ALA’nın misyonu öğrenmeyi geliştirmek ve bilgiye erişim sağlamaktır. Bu düstur göz önüne alınarak, Aralık 2019 dan itibaren dünyanın pandemik hastalığı durumuna gelen Covid 19 ile ilgili kaynaklara ulaşım konusunda bu bölüm yararlı olacaktır.

The American Library Association (ALA) is one of the oldest and largest library associations in the world. Founded in 1876 ALA’s mission is to improve learning and access information. Considering this principle, this section will be useful for accessing resources related to Covid 19, which has become the world’s pandemic disease since December 2019.

COVİD Scholar

PubMed Kaynaklarına Dayalı Açık Erişimli “LitCovid”

PubMed COVID-19 Makaleleri

SARS-COV-2 Biyolojik Materyallerinin 3 Boyutlu Yapı Veri Bankası

NCBI Gen Bankası SARS COV-2 Dizileri

COVID-19 Open Research Dataset (CORD-19)

Dergipark/Covid-19

Tübitak/Covid-19

CARNAP-COVID-19 Open Research Dataset (CORD-19, 2020)

WorldCat/Covid-19

World Health Organization/Global Research on Novel Coronavirus 2019-ncov